-If SBIifllS. DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 Redaktie-adres: Horsterweg kjc Nr» Bankreknr. 13=87.93-867 19 november 1976 PAROCHIE-NIEUWS Week van 20 - 27 november Misdienaars: Arno Rambags en Peter Weys Sjak Classens en Eric Thielen Hoogmis: Henk en Caro Versteegen Feest van Christus Koning Zaterdag: 19-00 uur jrd Antoon Roelofs Zondag: 8.00 uur overl. fam= Emonts-Geurts 10o00 uur overl. fam. Leon. Heldens-Driessen Maandag: 8.00 uur overl. fam. Smits-Friezen Dinsdag: 8.00 uur overl. fam. Tielen-Smits Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis: int. offeraars Donderdag: 8.00 uur overl. fam. Dinghs-Vullings Vrijdag: 8.00 uur Herman Dinghs Zaterdag: 19-00 uur Gertruda Thielen-Linders V.0F. SAWECü v.d. L.L.T.B. C.O.V.A.S. smaandagmorgen 22 november wordt geïnventariseerd'. Mogen wij de telers die nog suikerbieten hebben te leveren, verzoeken het te leveren kwantum (2e bruto) voor 10.00 uur maandagmorgen aan ons door te geven. De leveringen volgens afspraak verlopen dit jaar zeer goed en er is wat dit betreft geen achterstand. Mogen wij u verder verzoeken indien de bieten gerooid zijn, dit direkt aan ons door te geven. STUDIECLUB VARKENSHOUDERS De bijeenkomst die was vastgesteld op 25 november a.s. is wegens om standigheden verschoven naar donderdag 2 december a.s. -ƒ "f"DAMES- EN HERENKO^R J' j Vrijdagavond (vandaag) om 19.30 uur bijeenkomst in café Hezen-Kuypers Maandagmiddag om 1^.00 uur repetitie. Maandagavond om 19.30 uur zang festival in Oostrum. Bijeenkomst om 19.00 uur bij café Hezen-Kuypers. Herenkoor donderdag repetitie.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1