DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 Redaktie-adres: Horsterweg ^3c Nr. 39 Bankreknr13.87.93.867 22 oktober 1976 PAROCHIE-NIEUWS Week van 23 - 30 oktober Misdienaars: John Versteegen en Geert Stiphout Henk Vollenberg en Jan Janssen Hoogmis: Sjak Classens en Eric Thielen Dertigste zóndag door het jaar Zaterdag.:19.00 uur-Maria Tielen-Smits v.w. L.V.B. Zondag: 8.00 uur overl. fara. Cremers-Thijssen-Swinkels 10.00 uur Peter Ewals-Rambags Onder de diensten bijzondere collecte voor de missie op Wereldmissiedag. Maandag: 8.00 uur overl. fam. Verhoeven-Hoeben Dinsdag: 8.00 uur overl. fam. Tielen-Smits Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars Donderdag: 8.00 uur Matthias Dinghs-i^rts Vrijdag: 8.00 uur Josephina Seykens-Collin Zaterdag: 19.00 uur Hendrik Dinghs N.B. Collecte voor de Nierstichting bracht 300,- op. Heel hartelijk dank. DORPSRAAD Wij brengen al de afvaardigers van de verenigingen nog even in her innering de vragen over de leefbaarheid in ons dorp. We hebben reeds vernomen dat sommigen hier gelukkig serieus werk van gemaakt hebben. Hopelijk is dat bij alle verenigingen het geval. De dorpsraad heeft dan echt concrete punten waaraan gewerkt kan worden. Nogmaals... hebt u ze nog niet ingevuld, doe het alsnog s.v.p. MAANDAG a.s. worden de vragenlijsten bij u opgehaald. We hopen echt dat we een duidelijk beeld met 10-en enz. krijgen. Vergadering dorpsraad Woensdag'27 oktober vergadering van het dagelijks bestuur bij G. Raaijmakers om 20.00 uur. Voornaamste punt op agenda zijn de vragenlijsten leefbaarheid. £-DkHES- EN HERENKOOR A Zaterdag avondmis zingen. Maandag om 20.00 uur repetitie. Herenkoor donderdag repetitie. -it sstnis.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1