-HE SnUHflS- DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 Redaktie-adresHorsterweg k3c Nr. 38 Bankrek.nr. 13.87.93.867 15 oktober 1976 PAROCHIE-NIEUWS Misdienaars: Arno Rambags en Peter Weijs Sjak Classens en Eric Thielen Hoogmis: Henk en Caro VerstSegen 29e zondag door het jaar Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19.00 uur overl. fam. Reynders-Weys-Heldens 8.00 uur Ter ere van O.L. Vrouw 10.00 uur Overl. fam. Geerets-Loenen Na de diensten in het kader van de landelijke actie kerkdeurcollecte voor de Nierstichting 8.00 uur overl. fam. TielenrSraits 8.00 uur Piet Philipsen 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars 8.00 uur Josephina Seykens-Collin '8.00 uur overl. fam. Verhoeven-Hoeben 19.00 uur Maria Tieien-Smits namens L.V.B. DAMES EN HERENKOOR Vrijdag (vandaag) om 15=00 uur jubileum-mis zingen. Om 19=00 uur bijeenkomst in zaal "De Ruif" te Oirlo. Maandag om 20.00 uur repetitie. Herenkoor donderdag repetitie L.V.B. Dropping Op donderdag 21 oktober a.s. is weer de jaarlijkse dropping. Vertrek bij de kerk om 19=00 uur. Onkosten zijn 6,50. K.J.B. Maandag 18 oktober a.s. clubavond voor de "Muppies" van 19=30 - 21.30 uur i

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1