-HE V31 I IS- I Mff.4Ié it A Jlist ifvtJ/LJ- 0 o l P.t DORPSBLAD VOOR CASTENRAY 7 jaargang nr. 5. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 RedaktieadresHorsterweg A3c Bankreknr. 13-87-93.867 Nr. 37 8 oktober 1976 PaROCHIE-NIEUWS Week van 9-16 oktober. Misdienaars: Henk Vollenberg en Jan Janssen Henk en Garo Versteegen. Hoogmis: John Versteegen én Geert Stiphout 28e zondag door het jaar. Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19=00 uur jrd. Jo en Antoinetta Swinkels 8.00 uur overl. fam. Tielen-Smits 10.00 .uur iint. Steeghs en ouders 8.00 uur Ter ere v. O.L. Vrouw Alt. Bijstand R. 8.00 uur Jan Reynders 8.00 uur Gezinsmis 19=30 uur Ter ere van O.L. Vrouw bij gelegenheid van Moederavond L.V.B. 8.00 uur Josephina Seykens-Collin 8.00 uur overl. fam. Pingen-Roelofs 15=00 uur Uit dankbaarh. zilveren huwelijksfeest Geerets-Loenen. 19=00 uur overl. fam. Reynders-Weys-Heldens. DAMES EN HERENKOOR Vrijdag (vandaag) om 1A.00 uur huwelijksmis zingen. 19.00 uur bijeenkomst in café Hezen-Kuypers Zaterdag avondmis zingen. Maandag geen repetitie. Woenddag 19.30 uur mis zingen van moederavond. Donderdag om 20.00 uur repetitie. Vrijdag 15 oktober om 15.00 uur jubileum-mis zingen. Herenkoor donderdagavond repetitie. ATTENTIE zaterdag 9 oktober a.s. DISCOBAL '-=» m.m.v. discotheek PARANOID entree J Cta rcl/ 10.30

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1