DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 Redaktie-adresHorsterweg kj>c Kr. 36 Bankreknr13.87.93-867 1 oktober 1976 PAROCHIE-NIEUWS Week van 2-9 oktober Misdienaars: Sjak Classens en Eric Thielen John Versteegen en Geert Stiphout Hoogmis: Arno. Rambags en Peter Weys 2?e zondag door het jaar. Zaterdag: 19-00 uur Gertruda Ïhielen-Linders Zondag: 8.00 uur Uit dankbaarheid V. 10.00 uur jrd Matthias Drabbels Eerste zondag v.d. maand. Bijzondere collecte voor onze eigen kerk. Maandag: Feest II. Franciscus v. Assisie. 8.00 uur Ter ere v. O.L. Vrouw en de H. Theresia Dinsdag: 8.00 uur Peter Joh. Strijbos Woensdag: >00 uur Gezinsmis int. offeraars Donderdag: 8.00 uur overl. fam. Kemmelings-Friezen Vrijdag: Geen vroegmis 1 .00 uur PI. Huwelijksdienst Bruidspaar Kuypers-van Houdt. Zaterdag: 19-00 uur Jo en Antoinetta Swinkels. KL00STEPFEEST - Mijn veertig-jarig klossterfeest is op een mooie en waardige wijze gevierd. Dat is het oordeel van vele parochianen, van mijn familie en ook van mijzelf. Een keurig verzorgde Eucharistie-vieringgesteund door het Dames- en Herenkoor, en gesteund door de vele aanwezige parochianen was het hoogtepunt van deze 'dag. Ik heb dit buitengewoon op prijs gesteld. Het is niet de bedoeling dat een veertig-jarig kloasterfeest erg naar buiten wordt gevierd. Dat feit en ook mijn gezondheid zijn een reden geweest om het wat rustig te houden en er niet al te veel ruchtbaarheid aan te geven. Dank ook aan het Kerkbestuur en de Dorpsraad die deze opzet van het feest begrepen hebben en u toch hebben aangespoord om de Eucharistie-viering mee te leven. Het was zo naar tevredenheid van iedereen en ook van mij persoonlijk Ik hoop nog jarenlang de parochie Castenray van dienst te kunnen zijn, ondanks mijn grote handicap. We zijn dankbaar voor Gods goedheid die wij allen mogen ronddragen. Heel hartelijk dank. Pastoor. -in ssnfins-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1