DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5, kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 Redaktieadres: Horsterweg A3c Nr» 3 Bankreknr. 13.87.93-867 17 september 1976 PAROCHIE-NIEUWS V/eek van 18 - 25 september Misdienaars: John Versteegen en Geert Stiphout Henk Vollenberg en Jan Janssen Hoogmis: Sjak Classens en Eric Thielen 25e zondag door het jaar: Vredeszondag Saterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19.00 uur overl. fam. Reynders-Weys-Heldens 8.00 uur overl. ouders Emonts-Geurts 10.00 uur Joh. v.d. Water-Spreeuwenberg-Lommen 8.00 uur Ter ere v. O.L. Vrouw R. Feest van St. Mattheus Apostel en Evangelist 8.00 uur overl. fam. Tielen-Smits 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars 8.00 uur overl. fam. Verhoeven-Hoeben 8.00 uur overl. fam. Strijbos-Strijbos 19.00 uur Uit dankbaarheid R. ONDERLINGE PAARPENVSRZEKERING VENRAY De half-jaarlijkse paardenschatting zal gehouden worden op donderdag 23 september a.s. v.m. 8.00 - 12.00 uur Oirlo en om 13.00 uur n.m. in Castenray en Klein-Oirlo. Paarden- en ponny-houderszorg'dat paarden en ponnys bij huis zijn of op stal staan, goed verzorgd en gepoetst. Het bestuur en schatters Te Koop Gashaard (aardgas) J. Cremers, Horsterweg 23 Te Koop Herenfiets J. Philipsen, Roland 10 Castenray. -at sataas-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1