-[IE S3HFIns- DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 RedaktieadresHorsterweg ^3c Nr. 32 Bankreknr. 13.87.93*867 3 september 1976 PAROCHIE-NIEUWS Week van k - 11 sept. Misdienaars: Henk Vollenberg en Jan Janssen Henk en Caro Versteegen - Hoogmis: John Versteegen en Geert Stiphout Drieëntwintigste zondag door het jaar Zaterdag: 19.00 uur t. int. fam» Arts-Heidens Zondag: 8.00 uur overl. ouders Emonts-Geurts 10.00 uur Levende en overl. leden v.d. Veeverzekering St. Brigida Maandag: 8.00 uur Maria Tielen-Smits Dinsdag: Woensdag: Geen vroegmis - Donderdag: Vrijdag: 8.00 uur O.L. Vrouw Altd. Bijstand R. Zaterdag: 19.00 uur Hendrik Dinghs 1. Collecte Miva was A50,- Heel hartelijk dank 2. Zondag, eerste zondag v.d. maand. Collecte voor onze eigen kerk. VEEVERZEKERING "ST. BRIGIDA" Vanwege de steeds verder dalende vee-prijzen, heeft het bestuur be sloten om met ingang van 27 aug. de uitkering bij een schadegeval met 5$> te verminderen, zodat deze nog 80% is. De 10% extra voor af gekalfde dieren blijft gehandhaafd. Elet bestuur. DANSGROEP BEJAARDEN A.s. maandag om kwart over 2 begint weer de danscursus bejaarden. Enkele nieuwe leden zijn nog welkom. WEGENS OMSTANDIGHEDEN DIENT DE COPIJ VOOR DE SCHANS VAN VOLGENDE WEEK VOOR 13.00 UUR A.S. WOENSDAG BINNEN TE ZIJN.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1