-HE SSEF11S- DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 Redactieadres: Horsterweg 43c Nr. 31 Bankreknr13«87» 93»867 27 augustus 1976 parochie-nieuws Week van 28 aug. - 4 sept. Misdienaars: Sjak Classens en Eric Thielen John Versteegen en Geert Stiphout Hoogmis: Arno Rambags en Peter Weys Tweeëntwintigste Zaterdag: 19.00 uur overl. fam. Maas-Baeten Zondag: 8.00 uur T.e.v. O.L. Vr. Alt.Bijstand S. 10.00 uur Petronella Friezen Vandaag Miva-zondag. Collecte voor de vervoersmiddelen in de missie. Maandag: 10.00 uur Jos Geerets Dinsdag: 10.00 uur overl. fam. Kuypers-Pouwels Woensdag: 10.00 uur Gezinsmis int. offeraars Donderdag: 8.00 uur Josephina Seykens-Collin Vrijdag: Eerste vrijdag, toegewijd aan het H. Hart. 8.00 uur Maria Tielen-Smits 1. Zaterdag en zondag bijzondere Miva-collecte (Missie-Verkeersmiddelen Actie) 2. Maandag, dinsdag en woensdag de vroegmis om 10.00 uur vanwege de kermis. Miva-collecte: Overbrug die afstand l In het weekend 28 - 29 augustus vindt de jaarlijkse landelijke Miva- actie plaats. Miva betekent: Missie Vervoersmiddelen Actie. 585 Missionarissen en eigenlandse krachten verwachten dan de oplossing van hun vervoersproblemen. Zij vragen onze hulp om hun dagelijks werk te kunnen blijven voortzetten. En voor dat werk is vervoer onmisbaar. In ons bisdom is de opbrengst van de Miva-collecte speciaal bestemd om 30 uit ons bisdom afkomstige missionarissen en 40 eigenlandse krachten te voorzien van vervoer. Zij rekenen op onze hulp. Daarom vragen we om deze missionarissen met een royale gift te helpen. Wij, in Castenray, genieten deze dagen van onze kermis. Maken we deze dagen nog gelukkiger en meer vruchtbaardpor een royale stpun voor onze missionarissen. Prettige kermisdagen toegewenst en bij voorbaat dank voor uw gift aan de missionarissen. Pastoor.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1