DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5, kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 RedaktieadresHorsterweg A3c Nr. 30 Bankreknr. 13.87.93.867 20 augustus 1976 A I PAROCHIE-NIEUWS Week van 21 - 28 augustus Misdienaars: Henk en Caro Versteegen Arno Rambags en Peter Weys Hoogmis: Henk Vollenberg en Jan Janssen Zondag: Een en twintigste zondag door het jaar Zaterdag: 19 00 uur Hendrik Dinghs Zondag: 8.00 uur overl. fam. Emonts-Geurts 10.00 uur jrd. Henr. v.d.Pasch-v.d. Homberg •Maandag: 8.00 uur Martin Dinghs - Cox Dinsdag: Feest van de H. Bartholomeus Apostel 8.00 uur Maria Tielen-Smits V/oensdag: 8.00 uur Gezinsmis (int. offeraars) Donderdag: 8,00 uur Jos Geerets Vrijdag: 8.00 uur P. Philipsen Zaterdag: 19.00 uur overl. fam. Maes-Baeten DORPSRAAD Kermis 28 -_29 -30-31 augustus 1976 De kermis te Castenray begint op zaterdag 28 augustus te 16.00 uur en duurt tot dinsdagavond 31 augustus te 2^.00 uur De exploitanten mogen de attracties vroeger openen dan hieronder aangegeven, maar op de volgende tijdstippen dienen zij open te zijn: op zaterdag te 17«00 uur op zondag te 13=00 uur op maandag te 15=00 uur op dinsdag te 15=00 uur Voor de viskraam gelden afwijkende tijden, te weten: 18.00 uur, 15=00 uur, 18.00 uur en 18.00 uur Aangaande de attracties de volgende gegevens: 1Autoscooter van Boeken, Helmond 2. Vliegtuigmolen van Boeken, Helmond 3= Schietsalon van van Werven, Arnhem A. Bulldozer-schuifspel van Gerrits, Soesterberg 5= Grabbelton van Gerrits, Soesterberg 6. Nougat-suikerkraam van Camps, Horst 7. Viskraam van Otten, Gemert -it v;niis-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1