DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 Redaktieadres: Horsterweg kj>c Nr. 27 Bankreknr13.87.93.867 30 juli 1976 PAROCHIE-NIEUWS Week van 1-7 aug. Misdienaars: Henk Vollenberg en Jan Janssen Henk en Caro Versteegen Hoogmis: John Versteegen en Geert Stiphout Achttiende zondag door_het jaar Zaterdag: 19.00 uur Jan Reynders Zondag: 8.00 uur overl. fam. Emonts-Geurts 10.00 uur Jos Geerets v.w. buurt Maandag: 8.00 uur Uit dank t.e.v. H. Gerardus (J.) Dinsdag: 8.00 uur P. Philipsen Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars Donderdag: 8.00 uur Jos Geerets Vrijdag: 8.00 uur P. Philipsen v.w. Bejaarden Zaterdag: 15.00 uur PL. Huwelijksdienst Bruidspaar v.Enckevort- v. Kuyck 19.00 uur Gertruda Thielen-Linders L.V.B. Uitstapje Op zaterdag 1*4 augustus is weer het jaarlijkse uitstapje met echtge noten. Dit jaar gaat de reis naar Giethoorn waar ook de lunch gebruikt zal worden; dan boottocht, daarna naar Urk waar een visje verschalkt kan worden. Op de terugweg zal in Arnhem het diner zijn, waarna wij in Zeeland de avond zullen doorbrengen tot ongeveer 12 uur. Reis lunch boottocht en diner zal 'tO,- per persoon kosten. Opgeven tot uiterlijk maandag 2 aug. Liefst bij opgave kosten vol doen. Maandag 2, dinsdag 3 en woensdag '4 augustus a.s. zijn wij na de_middag gesloten H. van Rhee. -at saunas-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1