kuldi I DORPSBLAD VOOR CASTENRAY I jaargang nr. 5. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 Redaktieadres: Horsterweg *+3c Bankreknr. 13.87.93.867 Nr. 26 25 juni 1976 PnROCHIE-NIEUWS Week van 26 juni - 3 juli Misdienaars: Henk Vollenberg en Jan Janssen Henk en Caro Versteegen Hoogmis: John Versteegen en Geert Stiphout Dertiende zondag door het jaar Zaterdag: 10.00 uur PI. Huwelijksdienst Bruidspaar Meulepas-Dinghs 19.00 uur Theo Jacobs v.w. vrienden Zondag: 8.00 uur jrd. Louis Roelofs 10.00 uur jrd. Gertruda Tielen-Thielen Maandag: 8.00 uur overl. fam. Verhoeven-Hoeben Dinsdag: 8.00 uur overl. fam. Dinghs-v.d. Beuken Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars Donderdag: 8.00 uur overl. fam. Tielen-Smits Vrijdag: 8.00 uur Ter ere van O.L. Vrouw Altd. Bijstand Eerste vrijdag, toegewijd aan het H. Hart Zaterdag: 15.00 uur PI. Huwelijksdienst Bruidspaar Keyzers-Vollenberg 19.00 uur Jan Reynders v.w. buurt Onder de eerste wereldoorlog 1916 leefden Oirlo en Castenray vredig in één parochie. Kapelaan Gerards van Oirlo was tevens de geestelijke verzorger van Castenray. Eenmaal per week was er een zondagsdienst in de kapel van Castenray. Toen de devotie tot het H. Hart opgang maakte, werd in de kapel ook voortaan op elke eerste Vrijdag de mis gelezen. Koster Kuypers en Kobus Geurts waren toen al meer dan 25 jaar lid van het Kerkkoor te Oirlo. Geen wonder dat het idee opkwam om in Castenray een eigen zangkoor op te richten. Jongere krachten werden gezocht en gevonden: Handrie Kuypers (kosters oudste zoon)Jacob Rambags en Handrie Dinghs maakten een vijtal compleet. Avond aan avond werd onder leiding van koster Kuypers heftig gerepeteerd op de Gregoriaanse zang. Op de eerste vrijdag van de meimaand 1916 werd het oorlogsgeweld in de wereld overstemd door de eerste gezongen mis te Castenray. Het zangkoor was geboren. r -HE ssHnns n

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1