-IE SSHfllS BI DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 RedaktieadresHorsterveg 43c Bankreknr. 13.87.93.867 Nr. 25 18 juni 1976 PAROCHIE-NIEUWS Week van 19-26 juni Misdienaars: Arie Seykens en Mart Vollenberg Wil Friezen en Henk Versteegen Hoogmis: Peter Philipsen en John Versteegen Sacramentszondag Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19.00 uur Gertruda Thielen-Linders 8.00 uur jrd. ouders Janssen-Emonts en zoon Pierre 10.00 uur Ter ere van O.L. Vrouw. Vanwege de werkzaam heden rond het Gemeenschapshuis is er dit jaar geen processie. Onder de hoogmis wel uitstelling van het Allerheiligste en na de Hoogmis zegen met het Allerheiligste 8.00 uur overl. fam. Dinghs- v.d. Beuken 8.00 uur Ter ere van O.L. Vrouw Alt. Bijstand (R) 8.00 uur Gezinsmis (int. offeraars) St. Jan de Doper 8.00 uur M. Verhoeven-Geurts Feest van het H. Hart 8.00 uur Ter ere van het H. Hart 14.00 yur P. Huwelijksdienst Bruidsp. v. Lin-Vullings 10.00 uur P. Huwelijksdienst Bruidsp. Meulepas-Dinghs 19.00 uur Theo Jacobs v.w. vrienden. DAMESKOOR - Maandag half negen repetitie. Vrijdag 25 juni om 14.00 uur huwelijksmis zingen. MEDEDELING KLEUTER- EN BASISSCHOOL Donderdag 24 juni a.s. hebben de kleuters vrij in verband met het schoolreisje van de lagere school. Ook de leerlingen van klas 12 en 3 hebben deze dag vrij. Mocht er volgende week iemand zijn die een beetje handig is met een schroevedraaier en die toch anders niets te doen heeft hulp kunnen we op de basisschool gebruiken. Neem dan even contact op met de school.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1