DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5.* kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad mtEüEsrL rasi jus r.EV'?: nwta. 1976 Redaktieadres: Horsterweg ^3c Bankreknr. 13.8?.93.867 Nr. 2k 11 juni 1976 LES :i rr: - PAROCHIE-NIEUWS Week van 12 - 19 juni Misdienaars: Frank W'eys en Geert Stiphout Peter Philipsen en John Versteegen Hoogmis: Henk Vollenberg en Jan Janssen Drieëenheid Zaterdag: 19.00 uur Theo Jacobs v.w. de buurt Zondag: 8.00 uur Leon. Geurts en Wilhelmina Linders 10.00 uur jrd. Maria Geerets - Weys Tijdens deze. diensten bijzonder aanbevolen collecte voor onze Nederlandse missionarissen ------- Maandag: 8.00 uur overl. fam. Verhoeven-Hoeben H. Lidwina Dinsdag: 8.00 uur Tot bijz. int. A. Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars Donderdag: 8.00 uur Herman Dinghs Vrijdag: 8.00 uur Jan Reynders Zaterdag: 19.00 uur Gertruda Thielen-Linders 'DAMESKOOR EN HERENKOOR P Zaterdag avondmis zingen. Maandag repetitie. Herenkoor donderdag repetitie. L.V.B. Danscursus Er is nog plaats voor enkele paren voor de danscursus. Laat het unicum om in ons kleine dorp een danscursus te hebben niet voorbij gaan en doe mee. Het eerst komt, het eerst maalt. Opgeven tot zondag 13 ^uni a.s. PONYCLUB Op het concours te Bergen, dat Pinkstermaandag werd gehouden, behaalde het achttal de derde prijs en b'viertal werd zesde geplaatst. Bij de ind. dressuur was de tweede prijs voor Anita Seykens, Theo Seykens de derde en Jac Wismans de vierde prijs. Met springen behaalde Peter Strijbos de eerste prijs en Ben Wismans de achtste prijs. Prijswinnaars proficiat. «- ui e ffinwraniE- wBiqt «f* - I

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1