-If S[SUFIIS- DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 RedaktieadresHorsterweg ^3c Bankreknr13-87.93.867 Mr. 23 4 juni 1976 PAROCHIE-NIEUWS Week van 5-12 juni Misdienaars: Jac Classens en Arno Rambags Henk Vollenberg en Jan Janssen Hoogmis: Wil Friezen, en Henk Versteegen Hoogfeest van Pinsteren Zaterdag: 19.00 uur Herman Dinghs Zondag: 8.00 uur Uit dankbaarheid (Cl.) 10.00 uur Jrd. Paul Rambags Eerste zondag van de maand: bijzondere collecte voor onze eigen kerk Maandag: Tweede Pinksterdag 8.00 uur Tot bijz. int. (A.) 10.00 uur Ter ere van O.L. Vrouw Dinsdag: 8.00 uur overl. fam. Verhoeven-Hoeben Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis (int. offeraars) Donderdag: 8.00 uur overl. fam. Tielen-Smits Vrijdag: -8.-00 uur Herman Dinghs Zaterdag: 19.00 uur Theo Jacobs v.w. buurt 1. Wereldmissiedag der kinderen bracht de mooie som van 137j- op. Heel hartelijke dank. 2. Ook dank namens de misdienaars voor de collecte van enkele weken geleden. Uw gave was 210,- We hebben er een gezellige dag voor gehad in De Efteling. Erg veel dank. Bezoek 2e Pinksterdag het discobal in het' Gemeenschapshuis met medewerking van "PARANOID" Aanvang 7 uur

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1