DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 Redaktieadres: Horsterweg kj>c Bankreknr. 13.87.93.86? Nr. 22 28 mei 1976 PAROCHIE-NIEUWS Week van 29 mei - 5 juni Misdienaars: Peter Philipsen en John Versteegen Wil Friezen en Henk Versteegen Zevende zondag van Pasen Zaterdag: 19»00 uur overl. ouders v. Rhee-Drabbels en zoon Piet Zondag: 8.00 uur Uit dankbaarheid (fam. Smits) 10.00 uur Ter ere van O.L. Vrouw Maandag: 8.00 uur Ter ere van O.L. Vrouw v. het H. Hart Dinsdag: 8.00 uur Gerardus Philipsen V/oensdag: 8.00 uur Gezinsmis (int. offeraars) Donderdag: 8.00 uur overl. fam. Tielen-Janssen Vrijdag: Eerste Vrijdag; H. Hart 8.00 uur overl. fam. Willemsen-Martens Zaterdag: 19.00 uur Herman Dinghs L.V.3. Danscursus Het is de bedoeling om bij voldoende deelname een danscursus te orga niseren. Waarschijnlijk september. U kunt zich opgeven tot zondag 6 juni. De onkosten en datum zullen nog nader bekend gemaakt worden in "De Schans". Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij het bestuur. BIJ HEBING SUPERMARKT BROOD GEHAALD PRIJS NIET VERHOOGD BIJ HEBING SUPERMARKT DEZE WEEK EEN KRAT SINAS VOOR 9.98 BIJ HEBING SUPERMARKT EEN 3US VLIDO... 2.69 BIJ HEBING SUPERMARKT 1 LITER IJS..... 1.98 -ie simifis-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1