-li S3HF81S DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 Redaktieadres: Horsterweg Bankreknr. 13.87.93.867 Nr. 21 21 mei 1976 PAROCHIE-NIEUWS Week van 22 - 29 mei Misdienaars: Frank Weys en Geert Stiphout Arie Seykens en Mart Vollenberg Hoogmis: Henk Vollenberg en Jan Janssen Zesde zondag van Pasen Zaterdag: 19.00 uur Theo Jacobs v.w. de buurt Zondag: 8.00 uur Leon. Geurts en Wilhelmina Linders 10.00 uur jrd. Hendrik Philipsen. Onder de dienst doen de kinderen de Eerste H. Communie. De eerste banken in de kerk zijn gereserveerd voor de communiecanten en de ouders. 8.00 uur Uit dankbaarheid (S) 8.00 uur Bijz. int. (T). Wereldmissiedag der kinderen 8.00 uur Gezinsmis (int. offeraars) 9.^5 Voor de kinderen van de school J 19.00 uur Herman Dinghs Hemelvaart van de Heer. 8.00 uur Jan Willems 10.00 uur Ter ere van O.L. Vrouw 8.00 uur overl. fam. Verhoeven-Hoeben 19-00 uur overl. ouders v. Rhee-Drabbels en zoon Piet Maandag: Dinsdag: Woensdag Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Bh h mt DAMES- EN HERENKOOR Zaterdag avondmis zingen. Vanaf maandag begint de repetitie in de zomermaanden om half negen. Ook voor het herenkoor donderdags voortaan om half negen. KERKBESTUUR - DORPSRAAD Binnenkort- (k juli) is er weer groot feest in Castenray. Het herenkoor bestaat dan 60 jaar. Bovendien is de heer H. Kuypers 60 jaar lid. Dit is een goede reden om het koor en Handri een goed in de bloemetjes te zetten. - Verdere mededelingen volgen.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1