IE S3HFHS DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5, kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 Redaktieadres: Horsterweg kj>c Bankreknr. 13-87-93.867 Nr. 20 mei 1976 PAROCHIE-NIEUWS Week van 15-22 mei Misdienaars: Jac Classens en Arno Rambags Henk Vollenberg en Jan Janssen Wil Friezen en Henk Versteegen. Hoogmis Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19.00 uur Hendrik Dinghs 8.00 uur Ter ere van O.L. Vrouw 10.00 uur In onze eigen kerk geen dienst. Processie naar Tienray en aldaar om 10.00 uur Hoogmis. 8.00 uur Tot int. fam. Smits-Friezen 8.00 uur Antonetta Tacken 8.00 uur Gezinsmis overl. fam. Hulsen 8.00 uur 8.00 uur Ter ere van O.L.V. van Alt. Bijstand 19.00 uur Theo Jacobs v.w. buurt Zondag in onze kerk geen Hoogmis. Processie naar Tienray, waar om 10.00 uur de Hoogmis is voor onze parochie. De zang wordt verzorgd door het Dames- en Herenkoor. Wil ieder op eigen gelegenheid naar Tienray gaan. We rekenen op een goede deelname. HET GROENE KRUIS VENRAY In de maand september 1976 zal er wederom bij voldoende belangstelling een afslank cursus worden gehouden. Aantal lesuren: 16, een lesuur per week. De kosten der cursus bedragen: Voor kruisleden 55,- (inclusief het boekje samen afslanken) Voor niet-leden 751- (inclusief het boekje samen afslanken) Iedere deelnemer of deelneemster dient in het bezit te zijn van een briefje van zijn of haar huisarts. Opgave zo spoedig mogelijk bij het Groene Kruis Venray, tel. 0^780-1269- Gevraagd 1 of 2 augurkenplukkers of -pluksters voor enkele dagen per week. Th. Jacobs Horsterweg 39, Castenray.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1