-[IE KB li Fin 5- DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 1 Redaktieadres: Horsterweg ^3c Bankreknr. 13.87.93«367 Nr. 19 7 mei 1976 PAROCHIE-NIEUWS' Week van 8-15 mei Misdienaars: Arie Seykens en Mart Vollenberg Wil Friezen en Henk Versteegen Hoogmis: Frank Weys en Geert Stiphout. Vierde zondag, van Pasen; Roepingenzondag Zaterdag: Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19.00 uur overl. fam. Geerets-Loenen 8.00 uur Jan Willems 10.00 uur Ter ere van O.L. Vrouw Dit weekeinde is er kerkdeurcollecte voor onze misdienaars. Mogen wede bijzonder aanbevelen. 8.00 uur Jan Reynders 8.00 uur overl. fam. Gellings-Verhoeven 8.00 uur Gezinsmis (int. offeraars) Feest van S. Servatius 8.00 uur Bernard Janssen-'Tuyn Feest van St. Matthias patroon van_onze parochie 8.00 uur Kart Keyzers-Hellegers 19.00 uur Hendrik Dinghs. Zondag 16 mei bedevaart van onze parochie naar Tienray. NIEUW GEMEENTES! Sinds jaren kampen alle gemeentelijke diensten met ruimtegebrek. De op lossing is gevonden door het klooster Jerusalem aan te kopen. Jerusalem is door zijn ligging in het centrum en zijn ruimte heel geschikt als huisvesting van de gemeentelijke diensten. V/ij, Colette Verhoog en Carolien Bruis van de afdeling voorlichtings kunde van de katholieke Universiteit in Nijmegen, willen speciaal de be woners van de kerkdorpen bekendmaken met de verhuizing. Wij werken samen met de voorlichtingsambtenaar van de gemeente, de heer G. Schutte. Vanaf maandag 10 mei kunt u terecht op de Maasheseweg 1. De openings tijden blijven hetzelfde, dus van 9-00 - 12.00 uur. Dit geldt voormalle afdelingen.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1