DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5, kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 Redaktieadres: Horsterweg 43c Bankreknr. 13-87.93-867 Nr. 18 30 april 1976 PAROCHIE-NIEUWS Week van 1-8 mei Misdienaars: Hoogmis Henk Vollenberg en Jan Janssen Frank Weys en Geert Stiphout Jac Classens en i.rno Rambags Derde zondag van Pasen Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Maandag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: ■19.00 uur Gertruda Thielen-Linders 8.00 uur Antonetta Tacken 10.00 uur Ter ere van O.L. Vrouw Vandaag eerste zondag van de maand en daarom bijzondere collecte voor onze eigen kerk. 7.30 uur overl. fam. Weys-Friezen 7.30 uur overl. fam. Gellings-Verhoeven 7.30 uur Gezinsmis (int. offeraars) 7.30 uur overl. fam. Verhoeven-Hoeben Eerste vrijdag: H. Hart. 7.30 uur overl. fam. Tielen-Smits 19-00 uur overl. fam. Geerets-Loexien Nota: 1 De diensten door' de week zijn weer aangepast aan de zomer; dus om half acht. 2. Onze jaarlijkse bedevaart naar Tienray zal plaats hebben •zondag 16 mei a.s. L.L.T.B. Wegens afbraak platenloods hebben wij voor de leden te koop, een partij golfplaten en hout, o.a. enkele deuren en kepers. Golfplaten 1 m a 3?75 per stuk 2 m a 7,50 per stuk Het hout wordt bij inschrijving verkocht. Opgave hiervoor t/m vrijdag 7 mei a.s. tijdens openstelling magazijn Castenray of telefonisch kantoor Oirlo. H.B.S. DE 9ATAVÏEREIM Uitslag lusdstrijd St Joris Leunen-Batavieren. Batavieren 1 1293 punten Bat. 2 1123 punten. Totaal 12 schutters 2416 p. met als hoogste schutter G Uieys 237 p. St Joris 1 1311p. ST J. 2 1076p. Totaal 12 sch. 2387p. met als hoogste schutter K. Nabuurs 235 punten. Zaterdag 1 mei 7 e Bonduiedstrijd te Griensveeni Opstelling zie blad 3 onderaan. -DIE sadnns

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1