-[IE SSHflIS. DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 RedaktieadresHorsterweg bjic Bankreknr. 13=87=93=867 Nr. 17 23 april 1976 PAROCHIENIEUWS Week van 2'-+ april - 1 mei Misdienaars Hoogmis: Wil Friezen en Henk Versteegen Jac Classens en nrno Rarabags ..rie Seykens en Mart Vollenberg Tweede zondag van Pasen Zaterdag: 19 00 uur Theo Jacobs (v.w. de buurt) Zondag: 8.00 uur Hendrikus Strijbos-Strijbos 10.00 uur Ter ere van O.L. Vrouw Maandag: 8.00 uur overl. fam. Verhoeven-Hoeben Dinsdag: 8.00 uur Engelbert Emonts-Ceurts Woensdag: 8.00'uur Gezinsmis (int. offeraars) Donderdag: 8.00 uur Overl. fam. Tielen-Smits Vrijdag: 8.00 uur Herman Dinghs Zaterdag: 19-00 uur Gertruda Thielcn-Linders De Vastenactie 1976 heeft in onze parochie het mooie bedrag opgebracht van 1200,-. Heel hartelijk dank voor Uw milde bijdrage. MEDEDELINGEN KLEUTER- EN BASISSCHOOL Ouders van kleuters: Op Koninginnedag is het ook bij ons feest, zoals reeds bekend gemaakt is. Dus voor de middag. Op mei is er weer schoolradio voor de oudste kleuters. Het onder- werp voor deze keer: Vissen. De uitzending wordt uitgezonden via Hilversum 2 van 9=10 - 9-30 uur en wordt op donderdag herhaald via i Hilversum van 1'4.10 - 1'4.30 uur. Luistert u mee i Basisschool: Voor de leden van de Jeugdnatuurwacht zijn shirtjes te koop met embleem erop- Dit hoeft niet, maar mag wel!! Zuiver katoen 9=50 Woensdag 28 a-pril geld meebrengen. Kinderen denken jullie aan de tekening van de wedstrijd van de RaBO? De okki-Jippo en Taptoe vakantieboeken kunnen ook weer besteld worden, liefst zo vlug mogelijk. De kinderen van de 2e klas worden dinsdag 27e om 9=00 uur op school verwacht om nog eens te oefenen. De kinderen van de 3e om 9=30 uur. Mevr. Camps zal dan alles nog eens met jullie doornemen.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1