li S1H11S DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 RedaktieadresHor ster weg Bankreknr. 13°8793=867 Nr. 15 9 april 1976 PAROCHIENIEUWS De Góede Week Misdienaars: Jac Classens en Arno Rambags Henk Vollenberg en Jan Janssen Hoogmis: Wil Friezen en Henk Versteegen Zaterdag: Palmzondag; Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19.00 uur jrd. Herman Dinghs 8.00 uur Leon. Geurts en Wilhelmina Binders 10.00 uur Hoogmis met Palmwijding£ Jan Reynders 8.00 uur overl» fam. Verhoeven-Hoeben 20.00 uur Boeteviering als voorbereiding op Pasen 8.00 uur overl. fam. Willemsen-Martens 20.00 uur Boeteviering als voorbereiding op Pasen 8.00 uur Gezinsmis (int. offeraars) Witte Donderdag. 2.0.00 uur Plechtige Avondviering. Int. overl. Tielen-Smits Goede Vrijdag. Geboden_Vasten_en_Onthouding I5.OO uur. Viering voor de schooljeugd. 20.00 uur Viering van het lijden en dood v.d Paaszaterdag. 20.00 uur Paasnachtviering: uit dankbaarheid fam. Strijbos-Janssen fam, Heer Laatste inzameling Vastenactie De eerste inzameling van de Vastenactie heeft opgebracht 383,25 Zondag Palmzondag en ook op Paaszondag is er weer gelegenheid om uw vastenoffer te verwezenlijken. Noord-limburg heeft enkele projecten in Midden Afrika op zich genomen. Laten we ons in deze tijd iets ontzeggen om anderen te helpen. Gaarne van harte aanbevolen. DAMESKOOR J Zaterdag avondmis zingen. Maandag repetitie.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1