-IE S1F11S- DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 RedaktieadresHorsterweg A3c Bankreknr. 13»87°93.86? Nr. 1A 2 april 1976 PAROCHIE-NIEUWS Week van 3-10 april Misdienaars: Arie Seykens en Mart Vollenberg Wil Friezen en Henk Versteegen Hoogmis: Henk Vollenberg en Jan Janssen Vijfde zondag van de Veertigdagentijd overl. fam. Cremers-Wismans Jan Willems Onder deze dienst wordt aan de leerlingen van de zesde klas het H. Vormsel toegediend door Mgr. F. Janssen, em. bisschop v. Ethiopië. Voor vormelingen en ouders zijn de plaatsen gereserveerd. Ter ëre van O.L. Vrouw (K.) overl. fam. Tielen-Smits Gezinsmis (int. offeraars) overl. fam. Kemmelings-Friezen Antoon Geurts-Zanders jrd. Herman Dinghs Zaterdag: Zondag: 19.00 uur 8.00 uur 10.00 uur Maandag: Dinsdag: V/ oensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 8.00 uur 8.00 uur 8.00 uur 8.00 uur 8.00 uur 19.00 uur Mgr. A. Castermans, Vicaris Generaal van ons Bisdom, zilveren Priesterfeest Op de eerste Paasdag zal Mgr. Castermans in Roermond zijn zilveren Priesterfeest vieren. Mgr. Castermans heeft te kennen te geven liever geen persoonlijk geschenk te ontvangen. Wil men toch iets, doen, dan zou hij het bijzonder op prijs stellen, als een dergelijk geschenk ten bate zou r komen van een groep priesters, 'voor wie hij een bijzondere zorg heeft. In dit verband denkt Mgr. met name aan langdurige zieke en invalide priesters. Voor dit doel willen we graag zaterdag en zondag 3 en k april a.s. de t collecte in de kerk..aanbevelen. Laten we dan deze eerste zondag van de maand eens iets extra's geven voor het mooie en zinvolle doel, dat Mgr. Castermans zich bij zijn priesterjubileum gedacht heeft. Bij voorbaat reeds oprechte dank. Pastoor - - - - i

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1