31 DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 Redaktieadres: Horsterweg kj>c Nr. 13 Bankreknr. 13-87-93«867 26 maart 1976 PAROCHIE-NIEUWS Week van 27 maart - 3 april Misdienaars: Henk Vollenberg en Jan Janssen Frank Weys en Geert Stiphout Hoogmis: Jac Classens en Arno Rambags Vierde zondag in de Veertigdagentijd Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Zondag: 1900 uur Hendrik Dinghs 8«00 uur overl. ouders P. Janssen-Emonts en zoon Pierre 10-00 uur Ter ere van 0„L. Vrouw 8.00 uur Bijz. int. (S.) 8.00 uur Gerardus Dinghs-Friezen 8.00 uur Gezinsmis (int. offeraars) 8.00 uur overl. fam. Vullinghs-Dinghs Eerste vrijdag van de maand 8.00 uur Gerard Cremers-Versteegen. 19«00 uur overl. fam. Cremers-Wismans Middenvasten. Eerste ronde van de Vastenactie Achter in de kerk is er gelegenheid oiü uw vastenoffer daar te deponeren. Hartelijk dank. Dameskoor - Herenkoor Zaterdag 27 maart avondmis zingen. Maandagavond repetitie en tevens jaarvergadering. Donderdag repetitie herenkoor. MEDEDELINGEN BASISSCHOOL Bij deze nodigt de Ouderkommissie alle ouders van 1e Communikanten uit om samen met de districtkatecheetkapelaan Verdonschot, en met de leer kracht mevrouw Rongen, U kennis te laten nemen van de boekjes van uw kinderen over de 1e Communie. Deze ouderavond is gepland op woensdag 7 april om 20.00 uur in de basisschool. Samen wiïïen we ook proberen om de H. Mis voor de Communiedag te bespreken orn dit feest' voor de kinderen zo begrijpelijk en feestelijk mogelijk te maken. Op deze manier is het mogelijk dat U samen met uw kind een goede voorbereiding op de Communie krijgt. Ouderkommissie -DIE Sarins-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1