-HE SBEIFI1S- DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5. kopij binnen voor woensdag 1700 uur weekblad 1976 Bedaktieadres: Horsterweg ^3c Nr12' Bankreknr. 13.87=93«867 19 maart 1976 PAROCHIENIEUWS Week van 20 - 27 maart Misdienaars: Wil Friezen en Henk Versteegen Jac Classens en Arnö Ranbags Hoogmis: Arie Seykens en Mart Vollenberg Derde zondag van de Veertigdagentijd Zaterdag: 19.00 uur Herman Dinghs Zondag: 8.00 uur Leon. Geurts en Wilhelmina Linders 10.00 uur Ter ere van O.L. Vrouw Maandag: 8.00 uur Fam. Strijbos-Strijbos Dinsdag: 8.00 uur overl. fam. Verhoeven-Hoeben Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis (int. offeraars) Donderdag: Feest van Maria Boodschap 8.00 uur Ter ere van O.L. Vrouw Vrijdag: °.00 uur Josephina Seykens-Collin Zatesriag: 19.00 uur Hendrik Dinghs Vastenactie: Samen bouwen De veertigdagentijd is weer begonnen. Het is al een traditie geworden om gedurende deze tijd de vastenactie te houden. In aansluiting op de bisschoppelijke vastenbrief over "Leven in verandering" van dit jaar wordt de vastenactie gevoerd onder het motto: Ommekeer Ommekaar De bedoeling is dat we op onze manier de ontwikkelingslanden een speciale hulp geven. Natuurlijk is het niet alleen een kwestie van geld geven. We willen allen werken aan een leefbare wereld voor alle mensen. Er zal een betere wereld moeten komen, ginds en hier. Dus de actie beoogt veel meer dan een beroep op onze beurs. Heel onze levensstijl zal invloed hebben. Toch blijft een geldelijk offer zeer welkom. Hier in onze parochie zullen we tweemaal een inzameling houden, nl. Midden-Vasten en op het einde van de vastentijd (rind Pasen). U krijgt daarvoor een enveloppe thuis en we hopen dat U hierin uw vastenoffer wilt doen. Achter in de kerk staat dan de bus voor het vastenoffer. De projecten, die Noord-Limburg dit jaar bijzonder wil steunen, zijn ge- legen in West-Afrika. Met name Kameroen, Opper-Volta, Ghana en Angola. - We vermelden gaarne deze landen, zodat we ook weten waaraan ons offer wordt besteed. Gaarne wil ik deze aktie speciaal aanbevelen. De volgende week komen de eerste envelopjes. Laten we royaal zijn "ommekaar", om de arme medemensen. Pastoor OUDERAVOND V0RIYiSEL-KOfllïlUNIE in café Hezen om 8 uur.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1