-If StJUFI Ï1K- DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 RedaktieadresHorsterweg 93c Bankreknr. 13.87»93-867 Nr. 11 12 maart 1976 PAROCHIENIEUWS Week van 13-20 maart Misdienaars: Frank Weys en Geert Stiphout Arie Seykens en Mart Vollenberg Hoogmis: Henk Vollenberg en Jan Janssen Tweede zondag in de Veertigdagentijd Zaterdag: 19.00 uur Maria Donders-Hoedemakers Zondag: 8.00 uur overl. fam. Vousten-v.d. Voort 10.00 uur P. Steèghs-Litjens-Hennekens Maandag: 8.00 uur overl. fam. v.d. Sterren-Jenniskens Dinsdag: 8.00 uur Jan Jos Kuypers Woensdag: 8.oo uur Gezinsmis (int. offeraars) Donderdag: 8.oo uur Overl. fam. Tielen-Smits 19.00 uur pl. Huwelijksdienst tot int. van Bruidspaar J euken-Prochowski Vrijdag: Feest van de H. Jozef 8.00 uur overl. fam. Verhoeven-Geurts Zaterdag: 19.00 uur Herman Dinghs. A.S. ZATERDAG DISCOBAL - opening aktiviteiten Tijdverdrijvers in het gemeenschapshuis. Aanvang 19-30-uur met medewerking van PARANOID 1 DAMESKOOR - HERENKOOR Voortaan zal onder deze rubriek, dit teken, de mededelingen volgen, die voor het dameskoor en herenkoor gelden. Dameskoor 's maandagsavonds rëpetitie. 18 maart 2 uur zingen van huwelijks mis bruidspaar Jeuken-Prochowski Herenkoor donderdagavond repetitie.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1