-DE St;IMS- DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 Redaktieadres: Horsterweg kjc Nr. 10 Bankreknr. 13.87.93.867" 5 maart 1976 PAROCHIE-NIEUWS Week van 6-13 maart Misdienaars: Jac Classens en Arno Rambags Henk Vollenberg en Jan Janssen Hoogmis: Wil Friezen en Henk Versteegen Eerste zondag van de Vastentijd Zaterdag: 19.00 uur jrd. Lei Heidens Zondag: 8.00 uur jrd. Pierre Janssen 10.00 uur Ter ere van O.L. Vrouw Maandag: 8.00 uur overl. fam. Tielen-Smits Dinsdag: 8.00 uur Johannes Rambags-Kuypers Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis (int. offeraars) Donderdag: 8.00 uur overl. fam. Verhoeven-Hoaben Zaterdag: 19.00 uur Maria Donders-Hoedemakers Donderdagavond repetitie Kerkelijk Zangkoor Zondag eerste zondag van de maand. Bijzondere collecte voor onze eigen kerk. WONINGBOUW IN DE VEHRAYSE KERKDORPEN Ongetwijfeld hebben de meeste inwoners van het dorp Castenray wel eens ge hoord van het Beleidsplan, spreidingsmodel kleine woonkernen. In oktober 1973 werd dit plan door de Gemeente Venray aan de gemeente naren gepresenteerd. Hoofddoel van dit beleidsplan is de ruimtelijke ont wikkeling en de groei van de diverse dorpskernen op een bepaalde wijze te regelen. Het begrip autochtoon speelt hierbij een belangrijke rol. De mensen die in een dorpskern zijn geboren en getogen, er hun werk heb ben of in de gemeenschap opgenomen zijn, dienen de gelegenheid te hebben in het betreffende kerkdorp te wonen. De laatste jaren zijn in de kerk dorpen nog maar weinig huurwoningen gebouwd, zodat de mensen (veelal jong gehuwden) die geen woning konden kopen genoodzaakt waren, in het centrum van Venray een woning te huren. Het ligt in de bedoeling om de komende maanden de eventuele vraag naar huurwoningen in de kerkdorpen te gaan onderzoeken. A

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1