-HE SSEF11S- Iffg-m DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 RedaktieadresHor-sterweg k3c Bankreknr. 13.87.93.867 Nr. 9 27 februari 1976 PAROCHIE-NIEUWS Week van 28 febr. - 6 maart Misdienaars: Arie Seykens en Mart Vollenberg Wil Friezen en" Henk Versteegen Hoogmis: Frank Weys en Geert Stiphout - Achtste zondag door het jaar Zaterdag: 19.00 uur Herman Dinghs Zondag: 8,00 uur overl. fam. Philipsen-Jacobs 10.00 uur jrd.' overl. fam. Leonard Peeters-Spreeuenberg Maandag: 10.00 uur overl. fam. Kunen-He.rmans Dinsdag: 10.00 uur Jan Reynders (S.W.") Woensdag: Aswoensdag. Geboden Vasten- en onthouding. 8.00 uur Gezinsmis „(intofferaars) 19,00 uur overl. fam. Wisraans-Wijnhoven Na beide diensten gelegenheid om het askruisje te ontvangen. Donderdag: 8.00 uur Louis Litjens-Meyers Vrijdag: Eerste vrijdag v.d. maand. H. Hart toegewijd 8.00 uur overl. fam. Verhoeven-Hoeben Zaterdag: 19.00 uur jrd. Lei Heidens 1'. Donderdagavond repetitie Kerkelijk Zangkoor. De, redactie wenst iedereen een zeer plezierige carnaval toe Zie het programma op de volgende bladzijde o o o o 'i

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1