-HE Sülifins- Leis urietre r-b <3> L DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur) weekblad 1976 Redaktieadres: Horsterweg kjc Nr. 8 Bankreknr. 13.87.93.867 20 februari 1976 PAROCHIE-NIEUWS Week van 21 - 28 februari Misdienaars: Henk Vollenberg en Jan Janssen Frank Weys en Geert Stiphout Hoogmis: Jac Classens en Arno Rambags.. Zevende zondag door het jaar Zaterdag: 19.00 uur Gertruda Thielen-Linders Zondag: 8.00 uur Anna Gertruda Philipsen 10.00 uur overl. fam. Cox-Janssen Maandag: 8.00 uur overl. fam. Tielen-Smits Dinsdag: 8.00 uur Jan Reynders Woensdag: 8.00 ujr Gezinsmis (int. offeraars) Donderdag: 8.00 uur Antoon Dinghs-Kemmelings Vrijdag: 8.00 uur overl. fam. Dinghs-v.d. Beuken Zaterdag: 19«00 uur Herman Dinghs Donderdagavond repetitie kerkelijk Zangkoor VRIJDAG (dus vanavond) Bijeenkomst van de raad om 20.15 uur in café Hezen Langs deze weg bedankt de Carnavalsvereniging D.e Schanseknuppels alle bezoekers van de Zittingsavond Voor: - grote belangstelling - grote royale bijdrage aan loterij Moge het Dartele veulentje goed gedijen. We wensen de eigenaar veel plezier met ziene Ties!

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1