-[IE SB HU 15- DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 RedaktieadresH'orsterweg kjc Nr. 7 Bankreknr. 13.87o93.86? 13 februari 1976. PAROCHIENIEUWS Week van 1'4 - 21 februari Misdienaars: Wil Friezen en Henk Versteegen Jac Classens en Arno Rambags Arie Seykens en Mart Vollenberg Hoogmis Zesde zondag Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: door het jaar 19.00 8.00 10.00 8.00 8.00 8.oo 8.00 8.00 19.00 uur Gertruda Thielen-Linders Herdenking van 40-jarig klooster jubileum van zuster Eleonbri Classens uur Hendrik Dinghs uur overl. fam. Duykers-Rambags uur overl. fam. Kuenen-Hermans uur Jacobus Heidens-Schouten uur Gezinsmis (int. offeraars) uur jrd. overl. fam. Philipsen-Jacobs uur Hendrik Philipsen uur Gertruda Thilen-Linders Donderdagavond repetitie kerkelijk zangkoor VANAVOND ZITTING S I GEZELLIGE AVONDGOEDE BUUTS. Carnavalsver. Schanseknuppels. MEDEDELINGEN DORPSRAAD Woningbouw in de Venrayse kerkdorpen Ongetwijfeld hebben de meeste inwoners van het dorp Castenray wel eens gehoord van het Beleidsplan, spreidingsmodel kleine woonkernen. In oktober 1973 werd dit plan door de gemeente Venray aan de gemeente naren gepresenteerd. Hoofddoel van dit beleidsplan is de ruimtelijk ontr wikkeling en de groei van de diverse dorpskernen op een bepaalde wijze te regelen. Het begrip autochtoon speelt hierbij een belangrijke rol. De mensen die in een dorpskern zijn geboren en getogen, er hun werk heb ben of in de gemeenschap opgenomen zijn, dienen de gelegenheid te hebben in het betreffende kerkdorp te wonen.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1