-(IE SSEifllS- DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 RedaktieadresHorsterweg kjic Nr. 6 Bankreknr: 13.87=93-867 6 februari 1976. PAROCHIENIEUWS Week van 7-1^ februari. Misdienaars: Frank Weys en Geert Stiphout Arie Seykens en Mart Vollenberg Hoogmis: Henk Vollenberg en Jan Janssen. Vijfde zondag door het jaa-r. Zaterdag: 19-00 uur Gertruda Thielen-Linders Zondag: 8.oo uur overl. fam. Vullings-Dinghs 10.00 uur overl. fam. Willem Classens-Rongen Maandag: 8.00 uur overl. fam. Verstegen-Vullings Dinsdag: 8.00 uur Huberdina Strijbos-Kemmelings Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis (int. offeraars) Donderdag: 8.00 uur overl. fam. Verhoeven-Hoeben Vrijdag: 8.00 uur Uit dankbaarheid (B.) Zaterdag: 19-00 uur Gertruda Thielen-Linders Tevens herinnering aan een veertig jarig kloosterjubileum. Donderdagavond repetitie kerkelijk zangkoor. ROND HET H. VORMSEL EN EERSTE H1 COMMUNIE 1. Voor het Dekenaat Vtnray is Mgr. Janssen (em. bisschop van Ethiopië) gevraagd om het H. Vormsel te willen toedienen. Aangezien deze bisschop nog moer^dekenaten te bedienen heeft, was het onmogelijk op hot einde van het schooljaar. Een door de weekse dag is voor Castenray ook moeilijk. Daarom hebben we één zondag voor Pasen moeten vastleggen en wel april onder de Hoogmis. 2= Voor de eerste H. Communie in onze parochie wordt voorgesteld: 9 roei We ontwijken dan de kermis van Horst. En een tweede voordeel, isdat de kinderen na de vacantie nog gelegenheid hebben tot een extra voor bereiding 3= Er zijn nog besprekingen gaande om voor alle ouders van de vorme lingen en eerste communicanten een ouderavond te houden samen met de ouders uit Oirlo in de Ruif te Oirlo. Wanneer deze besprekingen vastere vorm gaan krijgen zullen we het aanstonds mededelen. Pastoor

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1