J-Loe 'zt&ÈCTd®*! Q.s. DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5, kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 Redaktieadres: Horsterweg k3c Bankreknr. 13«8?.93»867 Nr. 5 30 januari 1976 PAROCHIE-NIEUWS Week van 31 jan. - 6 februari Misdienaars: Jac Classens en Arno Rambags Henk Vollenberg en Jan Janssen Hoogmis: Wil Friezen en Henk Verstegen. Zondags ^®™isa_zondag Zaterdag: 19-00 uur Herman Dinghs Zondag: 8.00 uur Jan Willems 10.00 uur Gertruda Thielen-Linders Vandaag Memisa-zondag. Onder alle diensten collecte voor de Medische Missie Aktie. Maandag: Feest v.d. Opdracht van Maria 8.00 uur Ter ere van O.L. Vrouw Dinsdag: Feest v.d. H. Blasius 8.00 uur Jan Reynders (v.w. vriendenclub) Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis (int. offeraars) Donderdag: 8.00 uur overl. fam. Tielen-Smits Vrijdag: 8.00 uur overl. fam. Willemsen-Martens Zaterdag: 19.00 uur Gertruda Thielen-Linders 1. Donderdagavond repetitie Kerkelijk Zangkoor 2. Zaterdag en zondag na de diensten gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen. BEKENDMAKING NIEUWE PRINS OM 21.30 uur J Bijeenkomst voor de leden van de Raad van Elf in Café van Rhee om 20.00 uur (zie verder) at sat a is

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1