-JE SSHfllS- DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 RedaktieadresHorsterweg A3c Bankreknr13-87-93-86? Nrk 23 januari 1976 PAROCHIE-NIEUWS Week van 2k - 31 januari 1976 Misdienaars: Arie Seykens en Mart Vollenberg Wil Friezen en Henk Versteegen Hoogmis: Peter Philipsen en John Versteegen Henk Vollenberg en Jan Janssen Derde zondag door het jaar Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19-00 uur Gertruda Thielen-Linders 8.00 uur Leon Geurts en Wilhelmina Linders 10.00 uur Uit dankbaarheid bij gel. van A0-jarig jubileum van de hee.r P. Mennen 8.00 uur overl. fam, Tielen-Janssen 8.00 uur Hendrik Philipsen 8.00 uur Gezinsmis (int. offeraars) 8.00 uur overl. fam. Verhoeven-Hoeben 8.00 uur overl. fam. Friezen-v.d. Sterren 8.00 uur Herman Dinghs Donderdagavond repetitie Kerkelijk Zangkoor. kO JARIG AMBTSJUBILEUM DE HEER P.J. MENNEN Ten overvloede wordt U allen, inwoners van Castenray, (behalve de school jeugd) eraan herinnerd, dat zondag a.s. Meester Mennen zijn h-0 jarig ambts jubileum viert. Vandaag is in het gemeenschapshuis door de schooljeugd dit feest begonnen. Alle kinderen hebben hun best gedaan om via toneeltjes, spelletjes en liedjes hun aandeel te leveren. Zij doen dit namens alle kinderen die ooit in die '40 jaren aan de zorgen van meester Mennen toe vertrouwd zijn geweest. Zondag na de Hpogmis van 10 uur (tijdens de mis zingen het Dames- en Herenkoor) is de receptie in het gemeenschapshuis tot 1 uur. Tussen de sprekers door, die de heer Mennen welverdiende., lovende woorden zullen toespreken, brengen de beide koren een serenade namens de gehele gemeenschap Castenray. De leden van het feestcomité feliciteren alvast de jubilaris van harte. Zij hopen dat de heer Mennen een onvergetelijke dag mag beleven. Schoolbestuur, Oudercomité Dorpsraad, Personeel.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1