-II SBHfllS- j DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 Redactieadres: Horsterweg kj>c Nr. 3 Bankreknr. 13-87.93-867 16 januari 1976 PAROCHIE-NIEUWS - Week van 17 - 24 januari Misdienaars: Frank Weys en Geert Stiphout Peter Philipsen en John Versteegen Hoogmis: Jac Classens en Arno Rambags Tweede zondag door het jaar^ Bidweek voor de eenheid Zaterdag: 19.00 uur Gertruda Thielen-Linders Zondag: 8.00 uur Jan Willems 10.00 uur Jrd. Josephina Seykens-Collin Maandag: 8.00 uur Jan Reijnders Dinsdag: 8.00 uur overl. fam. Philipsen-Jacobs Woensdag: 8.00-uur Gezinsmis (int. Offeraars) Donderdag: 8.00 uur Jrd. Willem Thielen-Weys en zoon Piet Vrijdag: 8.00 uur Christine Hendriks Zaterdag: 19.00 uur Gertruda Thielen-Linders Donderdagavond repetitie kerkelijk zangkoor iedereen As u/eII<on) o/o ZATERDAG 17 JANUARI Vorst Ger begroet de gast-vorst en leden van Raad van Elf van 3roekhuizen. Laatste optreden van Prins Hay V Van hem nemen we dan afscheid. Mededeling leden: Bijeenkomst"-8"uur café Hesen. Vanavond om 8 uur zaal poetsen. t -■&

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1