-Ui SBHU1S- DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 5. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1976 Redactieadres: Horsterweg *+3-c Nr. 2 Bankreknr13-87.93.86? 9 januari 1976 PAROCHIE-NIEUWS Week van 'iö"- Njanuari Misdienaars: Henk Vollenberg en Jan Janssen Jac Classens en Arno Rambags Hoogmis: Arie Seykens en Mart Vollenberg Feest van de Doog van de Heer Zaterdag: 19.00 uur overl. fam. Classens-Vissers Zondag: 8.00 uur overl. fam. Philipsen-Jacobs 10.00 uur.overl. fam. Willem en Lamberdina Friezen Maandag: 8.00 uur Jan Willems Dinsdag: 8.00 uur Willem Klaassen Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis (int. offeraars) Donderdag: 8.00 uur overl. fam. Peter Kuypers-Christiaens Vrijdag: 8.00 uur overl. fam. Bernard Vullings- v.d. Broek Zaterdag: 19-00 uur Gertruda Thielen-Linders Donderdagavond repetitie van het Kerkelijk Zangkoor L.R.V. "DE EENDRACHT" Bij deze willen wij bekend maken dat de jaarvergadering van de rijverenxging gehouden zal wórden op maandag 19 januari a.s. De leden krijgen hiervan nog nader bericht. - Het bestuur. VARKENSSTUDIECLUB Op donderdag 15 januari a.s. houden we een bijeenkomst in Café Hezen om 20.00 uur. Spreker op deze avond is de heer Galstijen Brouwer, verbonden aan de gezondheidsdienst te Heijthuizen. Het bestuur. L.V.B. Feestavond Op dinsdag 13 januari a.s. wordt weer de feestavond gegeven voor al onze leden. Een groep dames uit Swalmen zal deze avond verzorgen. Aanvang 19-30 uur. Kop schotel lepeltje meebrengen

Castenrays dorpsblad De Schans | 1976 | | pagina 1