DORPS BLAD jaargang nr.4. kopij CASTENRAY voor 17.00 MUr WEEK BI AO 1975 RedaktieadresHorster-weg Bankreknr13-87.93.867 Nro^6 19 december 1975- KERSTMIS Wat is de Kerstboodschap eigenlijk De evangelist Johannes zegt het kort en bondig: met Jezus van Nazareth is het licht in de duisternis gekomen. Wat betekent dat Licht is voor ons iets vanzelfsprekends geworden. Voor ons hoeft het, technisch gezien, nooit meer donker te zijn. Wat dat betreft is voor ons de nacht allang tot dag geworden. Het licht van de dag is voor ons niet meer zo teken van leven. Maar, waar het nog wel donker kan zijn en duistere nacht, dat is binnen in ons. Een groot aantal mensen, ja te veel mensen, weten dat uit/bittere ervaring Veel mensen hebben tijden in hun leven gehad, of hebben het nog, dat het voor hen duister is. Dat ze het niet meer zien: - geen toekomst, die uitfeicht biedt - geen medemens, die licht is - geen hoop op een wereld van geluk en vrede Welnu, precies in die duisternis is licht gekomen. Dat. licht heet: Jezus Christus van Razareth. Of zoals zijn andere naam luidt: "God. redt". - God heeft zich ons lot aangetrokken. Hij.zal niet 'rusten voordat deze aarde een nieuwe aarde is geworden. Laten we. niet deelnemen aaii de grote tragiek: 'dat mensen hun ogen sluiten voor het licht en voor sirWw A/k' wat hen gelukkig kan maken. Het\lichtdat Christus is i moge 'stralen in ons Leven en in onze., gemeenschap, Dat moge HJerstrais ons Weer bijbrengen.. In-..<ieze geest, aan U- allen van harte een vruchtbare, lichtende Kerstmis Pastoor ii ssnfins jfifthKS».-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1