DE SBHflflS DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1975 Redaktieadres: Horsterweg kj>-C Nr.: hj> Bankreknr.: 13.8?.93«867 28 november 1975 BEZOEK VAN ST. NICOLAAS AAN CASTENRAY A.s. zondag 30 november zal St. Nicolaas een bezoek brengen aan Caatenray. Om half drie zal hij door de ruiterclub en alle kinderen met de ouders worden afgehaald aan de kleine tunnel bij H. Dinghs. In een feestelijke stoet zullen we dan naar het gemeenschapshuis trekken. De ouders met kleuters en nog kleinere kinderen kunnen ook rechtstreeks naar de zaal gaan. In het gemeenschapshuis zal eerst een welkomstwoord worden gericht tot St. Nicolaas. Dan volgen enkele dansjes en spelletjes door de kinderen. Verder zal St. Nicolaas wat tot de kinderen zeggen. Voor e kleuters en 1e klas lagere school is een tekenwedstrijd. St. Nicolaas zal de prijsuitreiking ver richten. Na afloop hiervan vertrekt St. Nicolaas naar een andere plaats. De kinderen zullen na het vertrek van St. Nicolaas een-traktatie krijgen. We hopen 0111 4 uur weer naar huis te kunnen gaan. St. Nicolaas zal volgende week ook een bezoek brengen aan kleuter- en basis school, alleen voor de kinderen, dus zonder ouders. Verder zouden wij u willen vragen om bij de intocht van St. Nicolaas om kwart over twee bij 't tunnelke aanwezig te zijn. De deur van de basisschool is open, zodat de kinderen hun "toneelkostuums" kunnen meenemen. Verder als mededeling: de rondgang voor St. Nicolaas is- zeer goed geslaagd. Onze hartelijke dan hiervoor. Het ouderconitê. PAROCHIE CASTENRAY Week van 29 november tot 6 december Misdienaars: Henk Vollenberg en Jan Janssen Jac Classens en Arno Rambags Hoogmis Arie Seykens en Mart Vollenberg Eerste zondag van de advent Zaterdag: 19.00 uur Herman Dinghs Zondag: 8.00 uur overl. ouders Janssen-Emonts en zoon Pierre 10.00 uur Uit dankbaarheid bij een verjaardag Vandaag collecte voor Oostpriesterhulp. Maandag: 8.00 uur overl. fam, Tielen - Janssen Dinsdag: 8.00 uur overl. fam. Emon; 3 - Geurts

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1