2 2 1 (3 1 ftAl-AVOMD DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1975 Redaktieadres: Horsterweg kj>-C r Bankreknr: 13-87.93=867 Nr. kZ 21 november 1975 PAROCHIE-NIEUWS Week van 23 - 29 november Misdienaars: Wil Friezen en Henk Versteegen Arie Seykens en Mart Vollenberg Hoogmis: Frank Weys en Geert Stiphout. Feest van Christus Koning Zaterdag: 19-00 uur: Hendrik Dinghs Zondag: 8.00 uur: Theo Kersten en dochter Nicole 10.00 uur: Dankzegging Bevrijding Castenray Maandag: 8.00 uur: Jan Reynders Dinsdag: 8.Ó0 uur: overl. fam. Tielen-Janssen Woensdag: 8.00 uur: Gezinsmis (int. offeraars) Donderdag: 8.00 uur: overl. fam. Emonts-Geurts Vrijdag: 8.00 uur: Hendrik Philipsen Zaterdag: 19-00 uur: Herman Dinghs - 1. Donderdagavond repetitie kerkelijk zangkoor 2. Vrijdagavond viering van het CaeciliafeestOm 19-00 uur plechtige Hoogmis ter ere van de HCaecilia voor de levende en overleden leden van het koor. De zang onder deze dienst wordt verzorgd door het-Kerkelijk Zangkoor en het Dameskoor U komt toch ook? Onder het motto een organiseert in het Gemeenschapshuis novembermorgen toegang gratis muziek "De Casanova's" be sonuns ■cïïfei -sOU \i-2r

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1