HE SBUfiriS DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur «eekblad 1975 Redaktieadres: Horsterweg 43-C Banknr13.87.93.867 Nr.: 41 14 november 1975 PAROCHIE-NIEUWS Week van 15-22 november Misdienaars: Peter Philipsen en John Versteegen Frank Weys en Geert Stiphout Hoogmis: Henk Vollenberg en Jan Janssen. 33e zondag door het jaar 19.00 uur:Antocn Roelofs - 8.00 uur: Hubert Cleven en Eleóhóra Janssen 10.00 uur: Leon. Heldens-Driessen 8.00 uur: overl. fam. Emonts- Geurts 8.00 uur: Hendr. Strijbos en Hendrina Friezen 8.00 uur: Gezinsmis (int. offeraars) 8.00 uur: Jan Reynders Feest v.d. Opdracht van Maria in de Tempel 8.00 uur:.. Piet Kersten 19.00 uur: overl. fam. Dinghs-Weys Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag? Donderdagavond repetitie kerkelijk zangKoor. SINT NICOLAASFEEST 1975 Dit jaar zal St. Nicolaas op zondag 30 november 1975 om half drie zijn intocht houden in Castenray. De bedoeling is dat hij wordt afgehaald in samenwerking met de ruiterclub aan de tunnel bij H. Dinghs. Hij zal dan in feestelijke optocht met de kinderen naar het gemeenschapshuis trekken. In het gemeenschapshuis zal een toespraak volgen en enkele spelletjes door de kinderen. Na afloop hiervan kunnen de kinderen St. Nicolaas een handje geven en zullen ze een traktatie krijgen. Hierna vertrekt St. Nicolaas weer. De bedoeling is dat een en ander georganiseerd wordt voor de Castenrayse kinderen. De L.V.B. zal St. Nicolaas helpen met het klaarmaken van de traktatie. Het vorig jaar gestaakte huis aan huis bezoek van St. Nicolaas, wegens drukte, zal hiermee hopenlijk een meer aansprekend vervolg krijgen. Voor dit bezoek van St. Nicolaas aan Castenray zullen weer enkele mensen een rondgang houden. Wij zouden u willen vragen om goed te willen geven. Een en ander kost nogal wat meer dan andere jaren, en St. Nicolaas zal ook nog de kinderen op kleuter en basisschool bezoeken. De organisatie van dit feest zal gebeuren door het oudercomité in samenwerking met L.V.B.ruiterclub (de ponyruiters kunnen jammer genoeg niet aanwezig zijn wegen concours, succes jongens en meisjes), peroneel kleuter- en basisschool. Verder zullen nog wel enkele Castenrayae mensen me.er hun medevjerking geven. Het oudercomité.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1