-BE SBHBBS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1975 Redakti.eadres: Horsterweg ^3-C Nr.: 38 Dankreknr: 13.87.93-867 2b oktober 1975 PAROCHIE-NIEUWS Week van 25 oktober - 1 november Misdienaars: Frank Weys en Geert Stiphout Peter Philipsen en John Versteegen Hoogmis: Jac Claassens en Arno Rambags Dertigste zondag "door het jaar Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: 19.00 uur: 8.00 uur: 10.00 uur: 8.00 uur: Feest v.d« 8.00 uur: 8.00 uur: 19-00 uur: 8.00 uur; 8.00 uur: 19.00 uur: Zaterdag: 19.00 uur: Lei Heidens. In het kader van het 65 jarig bestaan komt het Venrays Mannenkoor deze dienst opluisteren. To Duykers - Tacken Piet en Petronella Philipsen Pastoor Schreurs Apostelen Simon en Judas Matthia Dinghs Gezinsmis (int. offeraars) Voor de levende en overleden leden van de L.V.B. afd. Castenray. De zang wordt verzorgd door het Dameskoor overl. fam. Philipsen - Jacobs T.e.v. O.L. Vrouw Boeteviering als voorbereiding op Allerheiligen, gevolgd door een H. Mis voor de overledenen. Uit dankbaarheid (fam. v.d. Pasch-v. Dyck) Nota: Donderdagavond repetitie Kerkelijk Zangkoor. ZORGENKIND De kollekte voor het Zorgenkind heeft opgebracht 376,-. Namens de Ouder vereniging "Het Zorgenkind" aan allen hartelijk dank. KLEUTERSCHOOL Op 51 oktober a.s. is er weer schoolradio voor de oudste kleuters. Deze keer gaat het over de regen. In de uitzending is de tegenstelling nat - droog verwerkt. De uitzending is te beluisteren via Hilversum I en duurt van 9.^0 - 10,00 uur. De leidsters.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1