-IE SBHFinK- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1975 Redactieadres: Horsterweg bj-C Bankreknr13.87-93.867 Nr. 37 17 oktober 1975 PAROCHIE-NIEUWS Week van 18 - 25 oktober Misdienaars: Henk Vollenberg en Jan Janssen Jac Classens en Arno Rambags Arie Seykens en Mart Vollenberg. Hoogmis: Zondag: Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Mededeling: Wereldmissiedag. Onder alle diensten zeer bijzonder aanbevolen collecte voor het missiewerk. 19.00 uur: Herman Dinghs 8.00 uur: To Duykers-Tacken 10.00 uur: jrd. Peter Joh. Ewals-Rambags 8.00 uur: overl. fam. Tielen-Smits 8.00 uur: Josephina Seykens-Collin 8.00 uur: Gezinsmis (int. offeraars) 8.00 uur: Ter ere van O.L. Vrouw 's morgens geen vroegmis 1^.30 uur: PI. Huwelijksdienst Bruidspaar v.d. 19.00 uur: Lei Heidens. Berg - Heidens 1Laten we zaterdag en zondag niet vergeVen dat het Wereldmissiedag is. 2. Donderdagavond repetitie Kerkelijk zangkoor. Mededelingen kleuter- en basisschool Wij hebben herfstvakantie van 20 t/m 2b oktober. personeel kleuter- en basisschool.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1