-HE SBEfllS- "ie m A DORPS BLAD VOOR CASTENRAY C' C 6 u i i jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1975 Redactieadres: Horsterweg kJ>-C Nr. 36 Bankreknr: 13-87.93-867 10 oktober 1975 PAROCHIE-NIEUWS Week van 11 tot 18 oktober Misdienaars: Wil Friezen en Henk Versteegen Arie Seykens en Mart Vollenberg Hoogmis: Frank Weys en Geert Stiphout. 28e zondag door het jaar. Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19-00 uur 8.00 uur 10.00 uur 8.00 uur 8.00 uur 800 uur 8.00 uur 8.00 uur 19.00 uur jrd. Truus Kuypers To Duykers-Tacken T.e.v. O.L. Vrouw overl. fam. Verhoeven-Hoeben overl. fam. Roelofs-Keyzers Gezinsmis 'int. offeraars) Uit dankbaarheid fam. Tacken-Haegens Uit dankbaarheid fam. Tacken-Haegens Herman Dinghs Mededeling: Donderdagavond repetitie van het Kerkelijk zangkoor. Zaterdagavond van 8.00 - 9-30 uur van de rijvereniging 'V W zondag 12 oktober van 12.15 - 1300 uur '3 AFSCHEIDSBEZOEK. BURGEMEESTER SCHOLS zie ?r\ ■U j L V ll

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1