DE SBHflflS DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1975 Redaktieadres: Horsterweg k3-C Nr.: 35 Bankreknr: 13»87.93»867 3 oktober 1975 PAROCHIE-NIEUWS Week van k - 11 oktober Misdienaars: Hoogmis: 27e zondag door het jaar. Peter Philipsen en John Versteegen Frank Weys en Geert Stiphout Henk Vollenberg en Jan Janssen. Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Mededeling: 19.00 uur: Hendrik Dinghs 8.00 uur: overl. ouders Peter Janssen-Emonts en Zoon Pierre 10.00 uur: jrd. Matthias Drabbels 8.00 uur: jrd. Peter Joh. Strijbos 8.00 uur: overl. fam. Roelofs-Keijzers 8.00 uur: Gezinsmis (int. offeraars) 8.00 uur: overl. fam. Tielen-Smits 8.00 uur: Josephina Seykens-Collin 19.00 uur: jrd. Truus Kuypers 1. Zondag is het de eerste zondag van de maand. Daarom bizondere collecte voor onze eigen kerk. Graag aanbevolen. 2. Donderdagavond repetitie van het kerkelijk znagkoor. Redaktioneel Wisseling typiste Onder dankzegging van de andere redakt ieleden hebben we afs'cheid genomen van Gerda Classens. Bijna 1-? jaar fieeft ze'trouw elke week enkele uren opgeofferd aan onze gemeenschap door "De Schans" te typen. Bovendien hield ze de admini stratie van "De Schans" bij. Gerda, nogmaals bedankt. Gelukkig hebben we een opvolgster gevonden. Voortaan zal mevr. Saris-Donders "De Schans" typen. In zeer dringende noodgevallen kunt U 'de red. 's woensdags tijdcnc hei: werk tel. bereiken onder nummer 569> ten huize van Saris. Voor U blijft verder alles hetzelfde Dameskoor Heden om 16.00 uur huwelijksmis zingen.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1