Redaktieadres: Horlstèrweg.-^J-C Bankreknr13.87.93=867 Nr.: 3*+ 26 september 1975 PAROCHIE-NIEUWS Week van 27 september- tot 4 oktober Misdienaars: Jac Classens en Arno Rambags Henk Vollenberg en Jan Janssen Hoogmis: Wil Friezen en Henk Versteegen. 26ste zondag door het jaar. Zaterdag: 19-00 uur: Herman Dinghs Zondag: 8.00 uur: overl. Fam. Gelli^gs-Verhoeven 10.00 uur: Huberdina-Strijhosch-Kemmelings Maandag: 8.00 uur: overl. fam. Tielen-Smits Dinsdqg: 8.00 uur: overl. fam. Verhoeven-Hoeben Woensdag: Feest van de H.Theresia van het Kind Jezus 8.00 uur: Gezinsmis(int Offeraars) Donderdag: 8.00 uur: J.v.d.Eindt-Cox Vrijdag: Geen vroegmis 16.00 uur: Huwelijksdienst voor Bruidspaar Steeghs-Cox Zaterdag: 19.00 uur: Hendrik Dinghs Nota: l.We beginnen weer de wintertijd, daarom zijn de diensten door de week voor taan om 8 uur. 2.Donderdagavond repetitie kerkelijk zangkoor. DAMES-KOOR a.s. Zaterdag avondmis zingen! Voor de tentoonstelling te Oirlo-Castenraij bestaat nog de mogelijkheid(deze week) voor het laten kopieëren van oude foto's en aanzicht-kaarten. Vooral van huizen die weg zijn of een verbouwing hebben ondergaan, b.v. Kerk- school-verenigingen- en andere groepen. Deze kopieën komen na de tentoonstelling in het kerkelijk archief. De foto's of schilderstukkenkrijgt U zo spoedig mogelijk terug- Te melden bij Past. Castenraij. MEDEDELINGEN KLEUTER-BASISSCHOOL Zoals op de ouderavond van de kleuters is beloofd volgt hieronder de verdeling van de vrije dagen. t

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1