BE SBEfEflS DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1975 Redaktieadres:Horsterweg 43-c Nr.: 32 Bankreknr13.87.93.867 12 september 1975 PAROCHIE-NIEUWS van 13-20 september Misdienaars: Frank Weijs en Geert Stiphout Peter Philipsen en John Verstegen Hoogmis: Jac Classens en Arnö Rambags 24ste zondag door het jaar. Kruisverheffing Zaterdag: 19.00 uur: int. fam. Duijkers-Rambags (uit dankbaarheid) Zondag: l'.OO uur: jrd. Peter Janssen-Emonts en zoon Pierre. 10.00 uur: jrd. Overl. fam. Classens-Hendriks-Voermans Maandag: 7»30 uur: O.L.Vrouw van Smarten overl. fam. Verhoeven-Hoeben. Dinsdag: 7.30 uur: overl. fam. v.d. Sterreh-Jenniskens Woensdag: 7.30 uur: Gezinsmis (int. offeraars) Donderdag:' 7.30 uur: overl. fam. Strijbos-Strijbos Vrijdag: 7.30 uur: Ter ere van t H.Hart Zaterdag: 19.00 uur: Lei Heidens ^nderdagavond repetitie kerkelijk zangkoor. Zondagmiddag 14 sept, is er om 5 uur 's namiddags PI.Hoogmis en processie ter ere van O.L.Vrouw te Tienraij. DAMESKOOR Vandaag om 3 uur Huwelijksmis zingen. t 'Wie h eft er zaterdagavond mijn donker blauwe skai jasje mee genomen in het patronaat.??? mep-* A Gaarne terug te bezorgen bij M.Wismans Tunnelweg 4 Castenraij Nellie Gubbels.) DORPSRAAD Maandag 8 september was er ten huize van gem. huis een bijeenkomst van alle dorpsraden met de burgemeester. In het dagblad van woensdag, hebt U al het een en ander kunnen lezen.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1