DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.OO uur weekblad 1975 Redaktieadres: Horsterweg ^3-C Nr.: 31 Bankreknr: 13.87-93-867 5 september-1975 PAROCHIENIEUWS H^k van 6 segtetabBr tot 13 september Misdienaars: Henk Vollenberg en U.Janssen Jac Classens en Arno, Raabags. Hoogmis: Ane Seijkens en Mart Vollenberg 23ste zondag door het jaar Zaterdag: 19.00 uur: Hendrik Dinghs Zpndag: 8.00 uur: Ter ere van O.L.Vrouw 10.00 uur: jrd. Theo Kemmelings Maandag: Feest van Maria Geboorte 7.30 uur: Ter ere van O.L.Vrouw Dinsdag: 7«30 uur: overl. fam. Verhoeven-Hoeben Woensdag: 7-30 uur: Gezinsmis (int. Offeraars) Donderdag: 7.30 uur: overl. 'am. van Kuijck-Verriet Vrijdag: 15.00 uur: Pl.Huwelijksdienst t.int.v. Bruidspaar Peters-Duijkers iSRerdag: 19.00 uur: Int. fam. Duijkers-Rambags Mededelingen: 1- Zondag eerste zondag van de maand. Bijzondere collecte voor onze eigen kerk 2- Miva collecte bracht kokop. Heel hartelijk bedankt voor de milde gave. 3- Donderdagavond repetitie kerkelijk zangkoor. DORPSRAAD Dinsdag 9 september a.s. om 8 uur bij van Rhee tweede bespreking' consept Leefbaarheid van Castenraïj,~voor alle leden van de Dorpsraad en de belang stellenden Leest de nota nog eens rustig door!! Mocht er iemand verhinderd zijn stuur dan een plaatsvervanger^ WIJ gaan met vakantie van 8 t/m 21 september. WIJ zijn zaterdagavond en zondagmorgen open. J.Hesen-Kuijpers. -ai san» as 1 r a.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1