SBH finis- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1975 Redaktieadres: Horsterweg 43-C Bankreknr: 13.87.93-867 nr30 29 augustus-1975 PAROOHIZ-NIEÜWS ^^eek van 30 aug. tot 6 sept Misdienaars: Wil Friezen en Henk Versteegen Arie Seijekens en Mart Vollneberg Hoogmis: Frank Weijs en Geert Stiphout 22ste zondag d oor het jaar Miva Zondag Zaterdag 19.00 uur: Herman Dinghs Zondag: 8.00 uur: overl. ouders Peter Janssen-Emonts en Zoon Piere 10.00 uur: jrd. Petronella Friezen Zaterdag en zondag jaarlijkse collecte voor de vervoersmiddelen van missiona rissen (Miva) Maandag: 10.00 uur: overl. fam. Verhoeven-Hoeben Dinsdag: 10.00 uur: Ter ere van O.L.Vrouw W-.ensdag: 10.00 uur: Gezinsmis (int. offeraars) Donderdag: 7»30 uur: Bijz. int. Vrijdag: Geen vroegmis 14.00 uur: Huwelijksdienst tot int. van bruidspaar Litjens-Jacobs Zaterdag: 19.00 uur: Hendrik Dinghs- Vanwege de kermis zijn de vroegdiensten maandag dinsdag en woensdag om 10 uur. 2. Donderdagavond repetitie kerkelijk zangkoor Overbrug die afstand In het weekeinde van 30-31augustus vindt de jaarlijkse, landelijke Miva collecte plaats k'2k Missionarissen en eigenlandse krachten verwachten dan de oplossing van hun vervoersprobleem. Zij vragen onze hulp om hun dagelijks werk, waarvoor vervoer onmisbaar is, te kunnen blijven doen. Enorme afstanden moeten zij over 'ruggen: afstanden in letterlijke:.zin, maar ook afstanden in denken en doen, zodat er samenwerking mogelijk wordt en com municatie tot sta d komt. In ons bisdom is de opbrengst van de Miva-collecte speciaal bestemd om 32 uit ons bisdom afkomstige missionarissen en 20 eigenlandse krachten te voorzien van vervoer Deze missionarissen rekenen op onze hulp bij de oplossing van hun vervoerspro bleem. Er is veel geld voor nodig, maar ze zijn het waard. Gedenk daarom de Miva-collecte met een royale gift. Laat hen ook eens goed getracteerd worden op Castenraijse kermis Bij voorbaat hartelijk dank. pastoor

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1