-dl S3HFI1S- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1975 Redaktieadres: Horsterweg kj>-c Bankreknr: 13.87.93.867 nr: 29 22 augustus-1975 PAROCHIE-NIEUWS Week van_23-3.£'_auguBtus Misdienaars: Hoogmis Peter Philipsen en John Versteegen Frank Weijs en Geert Stiphout Henk Vollenberg en Jan Janssen Een en_twintigste_zond^. Zaterdag: 19.00 uur Zondag: 8.00 uur 10.00 uur Maandag: 7-30 uur Dinsdag: 7-30 uur Woensdag: 7.30 uur Donderdag: 7«30 uur Vrijdag: 7»30 uur Zaterdag: 19.00 uur door het_jaar Ter ere van O.L.Vrouw Uit dankbaarheid (T.) Henr. van de Pasch-Hoberg Uit dankbaarheid ter ere van O.L.Vrouv; jrd. overl, fam. Verhoeven-Geurts Gezinsmis int.offeraars) Petronella Philipsen Ter ere van H.Hart Herman Dinghs. N.B. Donderdagavond repetitie kerkelijk zangkoor. DORPSRAAD Leden van de Dorpsraad, denkt U aan de vergadering 26 augustus Van de gehele Dorps raad de afgevaardigden van de gemeente? Om deze vergadering goed te doen slagen vestigen we nogmaals de nadruk op het goed bestuderen van het concept. - Tot ziens dan! Dorpsraad. TE KOOP 150 pakken hooi A.Wismans Oirlose heide 1 UTRECHTSE VEEi'i EN PAARDENDAGEN 1973 19 en 20 september, Veemarkthallen, keuringen van paarden rundvee en kleinvee- concours hipique met 6 kampioenschappen NHS tuigpaarden en hackney's, attrac tieve sprir.gnummers en shownummers.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1