HE SBHflflS DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur «eekblad 1975 Redaktieadres: Horsterweg A3-c nr: 27 Bankreknr13-87.93.867 8 augustus 1975 PAROCHIE-NIEUWS ^^pk van 9-_l6_augustus Misdienaars: Arie Seijkens en Mart Vollenberg Wil Friezen en Henk Versteegen Hoogmis: Peter Philipsen en John Versteegen. Negentiende zondag_door_hetjaar Zaterdag: 19.00 uur: Hendrik Dinghs Zondag: 8.00 uur: Uit dankbaarheid 10.00 uur: Ter ere van O.L.Vrouw Haandag: 7*30 uur: Bijz. Int. (S) Dinsdag: 7.30 uur: Uit dankbaarheed (W) Woensdag: 7-30 uur: Gezinsmis (int. offeraars) Donderdag: 7.30 uur: Uit dankbaarheid (T) Vrijdag: Maria_ten_Hemelopneming 7.3O uur: Paul Rambags N.B.: Donderdagavond repetitie kerkelijk zangkoor. BATAVIEREN Zaterdag 16 en zondag 17 augustus wedstrijd district Korps-Kampioenschappen gehouden op het terrein binnenplaats L.T.S. Venraij. Onze vereniging neemt er aan deel met 3 zestallen en wel op zondag 17 augustus Aanvang 14.00 Deelnemers moeten zich melden om 13.30 uur. Enkele vastgestelde wedstrijden: Zaterdag 23 augustus thuiswedstrijd tegen de vereniging St.Anna uit Venraij, in verband met ons te houden nederlaagtoernooi Zaterdag 20 september uitwedstrijd tegen St.An na uit Venraij. Zaterdag 27 september thuiswedstrijd tegen de vereniging E.H.S. uit Venlo. De secr. P.Poels.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1