-DE SSHflflS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY 'jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1975 Redaktieadres: Horsterweg bj>-c l-augustus-1975 Bankreknr: IJ.87.93*867 Nr.: 26 REDAKTIONEEL ^^Dankzij de vrijwillige medewerking van enkele schoolkinderen (en red. natuurlijk) vindt U na de zomerstop de Schans weer in de bus. De vakantie was goed voor sommigenis hij nog goed, want het zomersweer blijft maar aanhouden. Ook al verschijnt er geen Schans, de werkzaamheden en gebeurtenissen blijven niet stil staan. In deze Schans vindt U daarom, achter de parochie-berichten enkele artikelen over de Dorpsraad: o.a. parkeerplaatsOnderzoek Leefbaarheid Klei Kernen, Woningbouw. De Schans, mededelingblad door en voor U kunt U niet missen, geen week, daarom is ie er weer. PAROCHIENIEUWS Week van 2-9 augustus Misdienaars: Frank Weijs eri Geert Stiphout. Peter Philipsen en John Versteegen Hoogmis: Jac Classens en Arno Rambags. ^Zondag: l8de zondag door het jaar Zaterdag: 19.00uuur: Huberdina Strijbosch-Kemmelings Zondag: 8.00 uur: Overl. ouders Peter Janssen-Emonta en zoon Pierre 10.00 uur: Overl. Fam. Duijkers-Rambags Maandag: 7*30 uur: Uit dankbaarheid (W.) Dinsdag-Woensdag en Donderdag: Géén vroegmis Vrijdag: Géén vroegmis 15.00 uur: PI. Huwelijkssluiting Bruidspaar Van Gastel-Dinghs •Zondag eerste zondaf van de maand: Bijzonder collecte voor onze eigen kerk. BEJAARDENVERENIGING De kaariniddag voor de bejaarden op donderdag 7 augustus is in Café Hesen. Het bestuur. DAMESKOOR Vrijdag:1 augustus om 3 uur huwelijksmis zingen Maandag:7 augustus géén repetitie Vrijdag: 8 augustus ora 3 uur.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1