-BE SSEfllS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jóargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1975 Redaktieadres: Horsterweg '+3-c Nr;25 Bankreknr: 13.87«93»867 2C-juni-1975 PAROCHIE-NIEUWS 'Misdienaars: Arie Seijkens en Mart Vollenberg Wil Friezen en Henk Versteegen Hoogmis: Peter Philipsen en John Versteegen Dertiende zondag door het jaar Zaterdag: 19.00 uur: Herman Dinghs Zondag: 8,00 uui-: overl. fam. Roelofs 10.00 uur: jrd. Gertruda Tielen Maandag: 7-3C uur: Paul Rambags Dinsdag: 7.30 uur: overl. fam. Kemmelings-Friezen Woensdag: 7«30 uur: Gezinsmis (Int.Offeraars) Donderdag: Feest van St.Thomas Apostel 7.30 uur: overl. fam. Tielen-Smits Vrijdag: Geen vroegmis 15.00 uur: Plechtige Hoogmis Zilveren Huwelijksfeest Janssen-Vollenberg 'verdere parochie-mededelingen zie elders. Soda - REDAKTI0NEEL De red. wenst een ieder een zeer prettige vakantie toe. Veel zon, veel plezier, Zomerstop opgeheven 30 juli woensdag. Tot ziens dan! MEDEDELING KLEUTER EN BASISSCHOOL Nu het einde van het schooljaar er is, wil het schoolpersoneelU, ouders, danken voor de belangstelling en medewerking die zij dit jaar hebben onder vonden, bij de opvoeding van Uw kinderen. Het nieuwe jaarplan is al opgemaakt, en sluit zich nauw aan bij de andere scho len van de gemeente Venraij. Dit kan moeilijk anders, omdat we met de busdiens ten voor gijm en zwemmen rekening moeten houden. Behoudens goedkeuring ziet het er zo uit: Zomer vakantie-'75 2» t/m 8 augustus Herfstvakantie 20 t/m 2k oktober Paasvakantie 19 t/m 29 april

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1